Thẻ: Nghị định 59

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thời điểm cuối năm là lúc nhiều dự án đầu tư xây dựng được triển khai nhất trong năm. Bên cạnh những công trình nhỏ, công trình phục vụ nhà ở thì cũng có nhiều công trình lớn…

Read More »